top of page

Certificering 

NEN 3140                                

MCP Microsoft

VCA VOL Centraal Diploma register VCA en

VOG Mínisterie van Veiligheid en Justitie

KVD ISRA Certification Board Telecom

HVD Certification Board Telecom

TTG Certification Board Telecom

Storingsmonteur Patch Herstel Certification Board Telecom

Monteur FTU verwanging Huisaasluiting 31238

Certified Lotus Notes Administrator

ITILS  Basis

bottom of page